Iniciat el procés de certificació BREEAM Urbanisme del projecte Seda-Paperera

El certificat BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) té com a finalitat estimular la demanda d’un urbanisme i de comunitats més sostenibles, proporcionant una certificació de sostenibilitat ambiental integral i contrastada internacionalment. Gestió, salut i benestar, energia, transport, aigua, materials, residus, ús ecològic del sòl, contaminació i innovació són les 10 categories que avalua la metodologia del certificat BREEAM. I cadascuna d’elles aborda diferents factors com el disseny de baix impacte i la reducció de les emissions de carboni, la durabilitat, l’adaptació al canvi climàtic o el valor ecològic i la protecció de la biodiversitat, entre d’altres.
Més informació a https://breeam.es/